Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku, ul. Młynarska 5 B, 14-530 Frombork, NIP 582-10-31-990,

podejmie współpracę z informatykiem

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku, ul. Młynarska 5 B, 14-530 Frombork, NIP 582-10-31-990, podejmie współpracę z psychologiem-terapeutą uzależnień.
 
 

Załączniki:

2019.12.19 - Oferta pracy 

2020.02.17 - Informacja o wynikach naboru

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku poszukuje kandydata do pracy w MGOPS we Fromborku na stanowisku:
ASYSTENT RODZINY w ramach umowy zlecenia

Załączniki:

2014.06.17 - Oferta pracy 

2014.07.01 - Wybór oferty na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją  projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach  POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko: Psychologa w ramach umowy zlecenia.

Załączniki:

2014.06.17 - Oferta pracy

2014.07.01 - Wybór oferty na stanowisko psychologa

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko Doradcy zawodowego  w ramach umowy zlecenia.

Załączniki:

2014.05.15 - Oferta pracy

2014.06.05 - Informacja o wyborze doradcy zawodowego

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją  projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach  POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko: Psychologa w ramach umowy zlecenia.

Załączniki:

2014.03.13 - Oferta pracy

2014.03.31 - Wybór oferty na stanowisko psychologa

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia. 

Załączniki:

2014.02.14 - Oferta pracy

2014.03.06 - Informacja o wyborze

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją  projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach  POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko: Psychologa w ramach umowy zlecenia.

Załączniki:

2014.01.09 - Oferta pracy

2014.01.21 - Skład komisji do rozstrzygnięcia otwartego naboru na psychologa

2014.01.27 - Wybór oferty na stanowisko psychologa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku zatrudni na zastępstwo pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy ( 1 etat).

Załączniki:

2013.12.31 - Oferta pracy

2014.01.13 - Lista kandydatów

2014.01.16 - Informacja o wynikach naboru