Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

1. Przeglądanie stron
Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe znajdujące się w dziale Informacja o BIP:

  • Redakcja strony - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
  • Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
  • Dane nieudostępnione - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP

3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Moduł Rejsetr spraw
Umożliwia odnalezienie danej sprawy po wpisaniu jej pełnego znaku.

5. Moduł Harmonogram zmian
Pokazuje wszystkie zmiany przeprowadzone na danym dokumencie. Po kliknięciu na odnośnik nazwy dokumentu nastąpi przekierowanie do  jego treści.

Na dole każdej strony znajduje się metryczka:
a) Informacje o dokumencie zawierająca następujące pola ilość wyświetleń (od daty opublikowania artykułu), przez kogo został wprowadzony oraz datę opublikowania,
b) Lista poprzednich wersji - tabelka pokazująca szczegółowe informacje o dokumencie i jego modyfikacjach. W przypadku mało istotnych wizualnych zmian dokumentu pole Opis zmiany pozostaje puste.

6. Moduł Statystyka
Częstotliowść odwidzin danego dokumentu.

7. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod głownym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

8. Moduł zamówień publicznych
Moduł zamówień publicznych został podzielony na dwie części:

  • Ogłoszenie o przetargu
  • Ogłoszenie o wyniku przetargu

W treści można umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE SĄ archiwzowane w przypadku ich wymiany!