Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku informuje, że w dniach:

  • 22 lutego 2021 r. ok. godz. 10.30
  • 22 marca 2021 r. ok. godz. 10.30
  • 26 kwietnia 2021 r. ok. godz.10.30
  • 24 maja 2021 r. ok. godz. 10.30
  • 14 czerwca 2021 r. ok. godz. 10.30
  • 12 lipca 2021 r. ok. godz. 10.30

będzie dostarczona żywność z Banku Żywności w Elblągu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby uprawnione do odbioru żywności proszone są o przybycie w celu rozładunku towaru. Prosimy o niezwłoczny odbiór żywności max. do tygodnia od dnia przywozu z banku żywności. Po tym terminie żywność będzie rozdawana innym uprawnionym rodzinom.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021