Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku informuje mieszkańców Gminy Frombork, którzy zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu Czyste Powietrze, że mogą złożyć w Ośrodku żądanie  wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka  gospodarstwa domowego.

Telefon do kontaktu w sprawie zaświadczeń : 55-243-75-35  w dni robocze , w godz. od 7.00 do 15.00

Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć na odpowiednich drukach (w załączeniu) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku:

- osobiście,
- przez platformę ePUAP,
- przesłać pocztą na e-mail mgops@frombork.pl