Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

   Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Kryterium podniesiono z 200% na 220%  kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i obecnie wynosi:

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Fromborku. tel 55-243-75-35

 

 

Janina Jachimowicz

Kierownik MGOPS we Fromborku