Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU "WSPIERAJ SENIORA"

DOFINANSOWANIE

8 617, 00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

10 771,25 zł

CELE PROGRAMU

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

REALIZOWANE ZADANIE

Organizacja i realizacja wsparcia polegającego na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym środki spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

GRUPA DOCELOWA PROGRAMU

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem  zakażeniem Covid-19, jak również w szczególnie uzasadnionych przypadkach może objąć osoby poniżej 70 roku życia.

EFEKTY KOŃCOWE

Zabezpieczenie artykułów pierwszej potrzeby  dla Seniorów pozostających w domu w czasie stanu epidemii.