Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Informujemy, że z końcem czerwca 2021r. została zamknięta aplikacja mKDR. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty, w przypadku osoby dorosłej oraz posiadające mLegitymację szkolną, w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021r. wyświetlić KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@atia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aby była możliwa wizualizacja kart pozostałych członków rodziny (tzn. aby rodzice mogli w aplikacji wyświetlić karty dzieci) konieczne jest dodanie informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR. Umożliwienie wyświetlenia kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR.

Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Obecny wiek dzieci nie będzie mieć znaczenia przy składaniu wniosków o Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom funkcjonowanie i obniża koszty codziennego życia. Posiadacze KDR mogą korzystać z oferty w ponad 15 tys. miejsc zgłoszonych przez 3 tys. firm i instytucji w całej Polsce.

Rządowy program dotyczący Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014 r. Od 2015 r. funkcjonuje jako zadanie zlecone samorządom na mocy ustawy o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, którego obsługa jest finansowana z budżetu państwa.

Wniosek wraz z załącznikami  można pobrać w formie papierowej w MGOPS we Fromborku lub wydrukować ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku.

Wypełniony  czytelnie  wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie papierowej w MGOPS we Fromborku lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać w MGOPS we Fromborku, tel: 55-243-75-35