Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz.U. 2018 poz. 1061)
  • Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie ustanowienia programu Dobry start (M.P. 2018 poz. 514)

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 złotych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne - „zerówkę”.

Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej .

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia