Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, ustalenie i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego za październik nastąpi do 31 października.
  • wnioski złożone we wrześniu ustalenie  i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego za październik i listopad  nastąpi do 30 listopada.
  • wnioski  złożone w październiku, ustalenie i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego za październik, listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia.
  • wnioski złożone w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od listopada do dnia 31 stycznia  następnego roku.
  • wnioski złożone od grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących  od grudnia do 31 stycznia następnego roku nastąpi do ostatniego dnia lutego.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia z funduszu zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.