Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

W dniu 02 stycznia  2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

we Fromborku będzie nieczynny

(wolne w zamian  za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 r.)

W dniu 22 grudnia 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

we Fromborku będzie czynny w godzinach

od 7.00 do 12.00

W dniu 14 sierpnia 2017 r. ( poniedziałek ) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku będzie nieczynny.

Dzień wolny w zamian za 11 listopada 2017 r. będącym dniem świątecznym przypadającym w dzień wolny od pracy ( sobotę).

Świadczenia pielęgnacyjne będą  wypłacane 10 sierpnia 2017 r.

Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” realizowany będzie  w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.