Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Elblągu.

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak:  makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 375 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 17 32660 ton żywności;
  • 3 200 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy w spotkaniu kulinarnym nt. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, w których udział wzięło 31 osób.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do 14 czerwca 2017 roku, osoby które otrzymają skierowanie z ośrodka pomocy społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do 14 czerwca 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa , cukier biały, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego MGOPS we Fromborku objął wsparciem żywnościowym 394 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były działania towarzyszące, warsztaty kulinarne dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

We wrześniu rozpoczynamy kolejny etap wsparcia osób potrzebujących w ramach POPŻ 2014-2020. Osoby zainteresowane odbiorem paczek żywnościowych prosimy o kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej. Planowany termin wydawania żywności – 12 września 2016 r.

Dnia 15 listopada 2016 r. o godz. 13.30 w Klubie Integracji Społecznej we Fromborku odbędą się warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących dla osób korzystających z pomocy żywnościowej.

Temat spotkania: Program dotyczący zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności PO PŻ 2014-2020. Podprogram 2016.

Następny termin spotkania o podobnej tematyce odbędzie się 22 listopada 2016 r. o godz. 13.30 w Klubie Integracji Społecznej we Fromborku.

Serdecznie zapraszamy osoby korzystające z pomocy żywnościowej.

Dnia 15.11.2016 r. oraz 22.11.2016 r. odbyły się warsztaty kulinarne dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Zgodnie z zapisami w umowie, działaniami towarzyszącymi objęto ogółem 31 osób, co stanowi 10% osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ramach POPŻ Podprogram 2016. Uczestnicy warsztatów otrzymali przykładowe przepisy na przygotowanie posiłków w ramach otrzymanych paczek żywnościowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku w dalszym ciągu zajmuje się realizacją zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Osoby zakwalifikowane do pomocy w ramach POPŻ Podprogram 2016 prosimy o comiesięczny odbiór paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2016, realizowanego od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r.,  pomocą żywnościową objęto 375 osób najbardziej potrzebujących w postaci 3200 szt. paczek.

Wydaliśmy osobom potrzebującym 17,32660 ton żywności.