Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie w 2020 r. usług w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla kobiet i/lub mężczyzn kierowanych przez Gminę Frombork
 
 

Załączniki:

2019.12.19 - Zapytanie ofertowe

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy, na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w siedzibie Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 16 uczestników projektu z obszaru gminy Frombork, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu  roku 2014.

Załączniki:

2014.07.14 - Zapytanie ofertowe

2014.08.05 - Ogłoszenie o wyborze oferty