Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie dwudaniowego gorącego posiłku (zupa i drugie danie) dla osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna pod poniższym linkiem:

Zapytanie ofertowe - treść

Zapytanie ofertowe

W zawiązku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”

zapraszamy do składania ofert w ramach umowy zlecenia

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów w zakresie kreowania wizerunku i wizażu dla planowanych ok. 9 uczestników (ilość ta może ulec zmianie) w ramach projektu systemowego: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

W zawiązku z realizacją projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”

zapraszamy do składania ofert w ramach umowy zlecenia

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów z zakresu stylu życia i profilaktyki zdrowotnej dla 8 uczestników projektu systemowego

Załączniki:
Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie:
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

w ramach projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy, na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w siedzibie Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej - informacje

Sprostowanie:

Dodano: 2013.06.18

MGOPS we Fromborku informuje, że w zapytaniu ofertowym dot. przeprowadzenia usługi szkoleniowej w ramach POKL wprowadzono następujące zmiany:

 - kurs zawodowy "Kucharz-kelner" dopisano zdanie: Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania lekarskie dla 8 uczestników projektu.

 - zmieniono podstawę prawną Rozporządzenia MEN.

Krystyna Mroczkowska
Koordynator projektu
tel. 55 249 86 10

Rozstrzygnięcie:
Ogłoszenie o wyborze oferty