Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, ustalenie i wypłata świadczenia rodzinnego za listopad nastąpi do 30 listopada.
  • wnioski złożone we wrześniu, październiku ustalenie  i wypłata świadczenia rodzinnego za listopad i grudzień  nastąpi do 31 grudnia.
  • wnioski  złożone w listopadzie i grudniu, ustalenie i wypłata świadczenia rodzinnego, przysługującego od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczenia rodzinnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.