Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Pracownicy ośrodka:
Kierownik: mgr Janina Jachimowicz

  • Starszy pracownik socjalny: Wioletta Kubiak,
  • Starszy pracownik socjalny: mgr Justyna Kowalewska,
  • Starszy racownik socjalny: mgr Monika Józefowicz,
  • Inspektor (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze): mgr Magdalena Dyro,
  • Główna księgowa: mgr Małgorzata Janewicz,
  • Pomoc administracyjna: (stypendia socjalne, Klub Integracji Społecznej, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Anna Kozłowska,
  • Referent ds. administracyjnych (kasjer, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, kadry): Beata Michalunio,
  • Opiekunki środowiskowe : Irena Niedużak, Edyta Falkowska,