Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:
  1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271)
  2. Uchwała NR 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 ( MP z 2018. poz.1007)